Veel vrouwen stellen zichzelf vragen over hormonen tijdens de overgang en wat kan helpen tegen bijbehorende klachten. Ze vragen zich af of het ondergaan van hormoontherapie noodzakelijk is en zo ja, welke gevaren eraan verbonden zijn.

De overgang is een periode waarin vrouwen verschillende symptomen ervaren, variërend in intensiteit, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Deze symptomen omvatten opvliegers, nachtelijk zweten, overgewicht grijgen, stemmingswisselingen en vaginale droogheid. Ongeveer 60% van de vrouwen ervaart dergelijke ernstige klachten. Hierdoor gaan ze op zoek gaan naar effectieve behandelingen en hebben ze zelf medisch advies nodig.

Voorheen werd gedacht dat hormoonvervangende therapie (hormoontherapie) gedurende enkele maanden verlichting kon bieden. Om deze aanname te onderzoeken, werd een grootschalige studie genaamd de Women’s Health Initiative (WHI) uitgevoerd in de Verenigde Staten.

Na vijfenhalf jaar kwam er een schokkende conclusie: vrouwen die hormonen kregen, hadden niet minder hartaanvallen en beroertes, integendeel, het risico was zelfs deels verhoogd. Tegelijkertijd nam het risico op trombose en borstkanker toe. Hoewel hormoontherapie in bepaalde gevallen zinvol kan zijn, zoeken vrouwen tegenwoordig vaak naar hormoonvrije producten als eerste stap om de symptomen van de overgang te bestrijden.