De fases van de overgang

Voor veel vrouwen is de overgang een ingrijpende tijd in hun leven. De hormonale veranderingen hebben niet alleen invloed op het lichaam en de emoties, maar ook op de levenskwaliteit, relatie met de partner of het dagelijkse functioneren op het werk. Veel vrouwen beleven de overgang daarom als een periode van onrust.

Premenopauze of Perimenopauze

De eerste stap in de overgang begint met de pre- of perimenopauze. Deze fase begint gemiddeld tussen de leeftijd van 45 en 47 jaar. In deze periode merken vrouwen vaak voor het eerst dat hun hormoonhuishouding aan het veranderen is. De eierstokken maken nu geleidelijk aan minder oestrogenen en progesteron aan en de vruchtbaarheid neemt af. Aan het begin van de overgang daalt de productie van progesteron relatief meer ten opzichte van oestrogeen, dat zelfs iets toe kan nemen. Hierdoor kan er dan tijdelijk sprake zijn van een zogenaamde oestrogeendominantie.

Door de hormoonschommelingen kunnen de menstruaties in deze periode zwaarder of juist minder zwaar worden, met langere of juist kortere tussenpozen tussen de maandcycli. Dit verschilt per vrouw, maar bekend is dat 80% van de vrouwen tijdens de overgang vervelende verschijnselen heeft. Sommige vrouwen kunnen bijvoorbeeld in deze periode voor het eerst opvliegers overdag en/of ’s nachts meemaken. Ook andere verschijnselen, zoals vermoeidheid, wisselende stemmingen of prikkelbare gevoelens, slaapproblemen, of gevoelige en gespannen borsten komen vaak voor.

Menopauze

Het woord menopauze betekent letterlijk ‘het ophouden van de menstruatie’. Officieel is de menopauze het moment dat je voor het laatst hebt gemenstrueerd. Omdat je dit moment pas achteraf kunt vaststellen, kun je pas 12 maanden na de laatste menstruatie zeggen dat je in de menopauze bent.

Vanaf de menopauze produceren de eierstokken helemaal geen hormonen meer en is de vruchtbare periode van de vrouw afgelopen. Dit gebeurd meestal rond het 51e levensjaar.

Postmenopauze

Vanaf het moment dat je voor het laatst menstrueert (de menopauze) ben je in de postmenopauze. Er worden nu geen eicellen meer geproduceerd en de eierstokken maken ook geen hormonen meer aan. Andere organen en weefsels, zoals de bijnieren en het vetweefsel, nemen deze taak nu over. Dit is een geleidelijk proces dat meestal 1 tot 4 jaar duurt. Omdat het lichaam nog steeds naar een nieuw evenwicht moet zoeken, kunnen vrouwen ook in deze periode bepaalde verschijnselen ervaren.

Zodat ik weer mezelf kan zijn

Menoelle: voor een veelzijdige ondersteuning tijdens de overgang.